Regeling vervallen per 22-12-2011

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009

Geldend van 03-08-2010 t/m 21-12-2011 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Citeertitel Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeenschappelijke basisadministratie persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2010 01-01-2010 22-12-2011 Nieuwe regeling

17-12-2009

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

Z/003440 AB/003190
03-08-2010 01-01-2010 Nieuwe regeling

17-12-2009

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

Z/003440 AB/003190