Regeling vervallen per 01-01-2014

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Goeree-Overflakkee 2013

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Goeree-Overflakkee
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Goeree-Overflakkee 2013
Citeertitel Verordening onroerende-zaakbelastingen Goeree-Overflakkee 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 220a
  2. Gemeentewet, art. 220b
  3. Gemeentewet, art. 220c
  4. Gemeentewet, art. 220d
  5. Gemeentewet, art. 220e
  6. Gemeentewet, art. 220f
  7. Gemeentewet, art. 220g
  8. Gemeentewet, art. 220h

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 9 bevat een overgangsbepaling. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. Deze verordening werkt terug tot en met 01-01-2013.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014 01-01-2014 intrekking

28-11-2013

Groot Goeree-Overflakkee, 10-12-2013

Z 13-13001/1848
09-01-2013 01-01-2013 01-01-2014 nieuwe regeling

02-01-2013

Huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, 08-01-2013

Z 13-00335